sosyal içerme bağlamında sivil toplum ve öğrenme toplulukları: yetişkinliğe geçiş dönemindeki refakatsiz küçükler

Proje kapsamında hazırladığımız “Pandemi Döneminde Mültecilerle Çalışmak” başlıklı podcast serimize ve İngilizce, Arapça ve Türkçe olarak hazırlanan metinlere e-öğrenme platformuna kayıt yaptırarak ücretsiz olarak erişebilirsiniz.

Proje Hakkında:

Cisotra projesinin logosu. Renkli yapraklar ve renkli harflerle Cisotra yazıyor. Hemen altında Avrupa Birliği bayrağı var ve projeye destek verdiği yazıyor.

Çeşitli aktörlerin işbirliği ile gerçekleştirilen CiSoTRA Projesi, erken yetişkinlik dönemine geçiş sürecinde olan refakatsiz küçükleri destekleyebilecek yenilikçi bir metodoloji geliştirmeyi ve uygulamayı hedefliyor.

Proje, temelde şunları hedefliyor:

(1) 14 yaşın üstündeki refakatsiz çocukların yurttaşlığa ilişkin yeterlilikler geliştirmesi; sosyal ve kişisel beceriler edinmesi,

(2) Refakatsiz çocuklarla çalışan uzmanlara, ihtiyaçları olan bilgi ve becerileri edinebilecekleri fırsatların sunulması,

(3) Dil ve matematik gibi kritik önem taşıyan alanların yanı sıra genel olarak hayat ve istihdam için gerekli olan bilgi eksikliklerinin giderilmesi,

(4) Refakatsiz göçmen gençler ile içinde bulundukları toplum arasında etkili bir kaynaşma sürecinin sağlanabilmesi için gerekli desteğin sunulması.

Proje kapsamında refakatsiz küçük ve genç yetişkinlerle çalışan kurumların daha iyi işleyebilmesine hizmet edecek bir ‘sosyal içerme modeli’ geliştirilmesi planlanıyor. Bu süreçte hedef grupların temel ihtiyaçlarına cevap verebilecek ve onları erken yetişkinlik dönemine hazırlayacak çalışmalar yapılması öngörülüyor.

Proje web sitesini ziyaret etmak için: https://cisotra.eu/tr