SEMPOZYUM, PANEL, ATÖLYE VE SEMİNERLER

SOSYAL İÇERME BAĞLAMINDA SİVİL TOPLUM VE ÖĞRENME TOPLULUKLARI: YETİŞKİNLİĞE GEÇİŞ DÖNEMİNDEKİ REFAKATSİZ KÜÇÜKLER
MÜLTECİLERLE ÇALIŞMAK:
ZORLUKLAR, GÜÇLENME ALANLARI, ÖNERİLER

30 Kasım 2019
Seminer

EĞITIMDE ENGELLI HAKLARI: OKULDA BIRLIKTE, HAYATTA BIRLIKTE
KAPSAYICI EĞİTİM:
MÜLTECİLİK ALANINDAKİ SORUNLAR VE FIRSATLAR

28 Eylül 2019
Atölye ve Panel

TÜRKİYE'DE SIĞINMACI GENÇLER: HUKUKSAL VE EĞİTİMSEL PERSPEKTİFLER
TÜRKİYE’DE SIĞINMACI GENÇLER: HUKUKSAL VE EĞİTİMSEL PERSPEKTİFLER

23 Kasım 2018
Panel

KAPSAYICI EĞİTİM VE ÖĞRETMENLER: DİSİPLİNLERARASI ÖĞRENME İMKANLARI VE ALTERNATİF MATERYALLER
KAPSAYICI EĞİTİM VE ÖĞRETMENLER: DİSİPLİNLERARASI ÖĞRENME İMKANLARI VE ALTERNATİF MATERYALLER

3 Haziran 2017
Panel ve Atölye

ENGELLİLİĞE DAYALI AYRIMCILIKLA MÜCADELE: SAĞLAMCI İDEOLOJİYİ VE NORMALLİĞİ SORGULAMAK
ENGELLİLİĞE DAYALI AYRIMCILIKLA MÜCADELE: SAĞLAMCI İDEOLOJİYİ VE NORMALLİĞİ SORGULAMAK

3 Ekim 2015
Sempozyum

DİLİN, KİMLİĞİN VE MEDYANIN ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜNDEKİ ROLÜ
DİLİN, KİMLİĞİN VE MEDYANIN ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜNDEKİ ROLÜ

8 Kasım 2014
Çalıştay

ÖĞRETMENLER BULUŞUYOR!
ÖĞRETMENLER BULUŞUYOR!

1 Kasım 2014
Atölye

CİNSEL YÖNELİM VE CİNSİYET KİMLİĞİ TEMELLİ AYRIMCILIKLA EĞİTİM ORTAMINDA MÜCADELE ETMEK
CİNSEL YÖNELİM VE CİNSİYET KİMLİĞİ TEMELLİ AYRIMCILIKLA EĞİTİM ORTAMINDA MÜCADELE ETMEK

27 Eylül 2014
Sempozyum

ÇOKDİLLİLİK BAĞLAMINDA EĞİTİM VE TOPLUMSAL ADALET
ÇOKDİLLİLİK BAĞLAMINDA EĞİTİM VE TOPLUMSAL ADALET

24 Haziran 2014
Sempozyum

DEĞİŞEN TÜRKİYE'DE EĞİTİM VE ÖĞRETMENLİK 2
DEĞİŞEN TÜRKİYE’DE EĞİTİM VE ÖĞRETMENLİK 2

4 Eylül 2013
Panel ve Atölye

DEĞİŞEN TÜRKİYE'DE EĞİTİM VE ÖĞRETMENLİK 1
DEĞİŞEN TÜRKİYE’DE EĞİTİM VE ÖĞRETMENLİK 1

19 Haziran 2013
Panel ve Atölye

TÜRKİYE'DE GEÇMİŞLE YÜZLEŞME VE EĞİTİM
TÜRKİYE’DE GEÇMİŞLE YÜZLEŞME VE EĞİTİM

25 Mayıs 2013
Sempozyum

TOPLUMSAL SORUNLARI EĞİTİM ORTAMINDA ELE ALMAK

TOPLUMSAL SORUNLARI EĞİTİM ORTAMINDA ELE ALMAK

1 Mart 2013
Panel

ayrımcılık: anlamak, çözümlemek, mücadele etmek

ayrımcılık: anlamak, çözümlemek, mücadele etmek

29 Eylül 2012
Sempozyum

EĞİTİMDE ÇİFTDİLLİLİK: BATI TRAKYA VE DİYARBAKIR DENEYİMLERİ

EĞİTİMDE ÇİFTDİLLİLİK: BATI TRAKYA VE DİYARBAKIR DENEYİMLERİ

9 Mayıs 2011
Panel