REFAKATSİZ MÜLTECİ ÇOCUKLAR, GENÇLER VE KAPSAYICILIK


Yetişkinliğe geçiş dönemindeki refakatsiz küçükler başta istihdam ve eğitim olmak üzere pek çok alanda sorun yaşıyor. Bu durum gençlerin, devlet korumasından çıktıktan sonra eğitim ve istihdama erişimlerini mümkün kılacak bilgi ve beceriler edinmelerinin önemini ortaya koyuyor.

Bu alanda destek sağlamak amacıyla gerçekleştirilen ve çeşitli aktörlerin işbirliği ile hayata geçirilen CiSoTRA Projesi, erken yetişkinlik dönemine geçiş sürecinde olan refakatsiz küçükleri destekleyebilecek yenilikçi bir metodoloji geliştirmeyi ve uygulamayı hedefliyor. Slovenya, Almanya, İtalya, Yunanistan ve Türkiye’nin içinde olduğu altı ortaklı uluslararası projemizin ilk ulusal seminerini 10 Kasım 2018 tarihinde düzenledik. Seminerde, hem farklı ülke örneklerini dinledik; hem de refakatsiz küçükleri çevreleyen çeşitli paydaşlar olarak bir araya gelerek birbirimizi duyma, birbirimizin deneyimlerinden beslenme olanağı bulduk.

Erişilebilir program için tıklayın.