PROJELERİMİZ

KAPSAYICI EĞİTİM:KESİŞİMSEL VE DİSİPLİNLERARASI PERSPEKTİFLER


KAPSAYICI EĞİTİM:
KESİŞİMSEL VE DİSİPLİNLERARASI PERSPEKTİFLER

2021

Cisotra projesinin logosu. Renkli yapraklar ve renkli harflerle Cisotra yazıyor. Hemen altında Avrupa Birliği bayrağı var ve projeye destek verdiği yazıyor.
SOSYAL İÇERME BAĞLAMINDA SİVİL TOPLUM VE ÖĞRENME TOPLULUKLARI: YETİŞKİNLİĞE GEÇİŞ DÖNEMİNDEKİ REFAKATSİZ KÜÇÜKLER

2017 – 2020

EĞİTİMDE ENGELLİ HAKLARI:OKULDA BİRLİKTE, HAYATTA BİRLİKTE
EĞİTİMDE ENGELLİ HAKLARI:
OKULDA BİRLİKTE, HAYATTA BİRLİKTE


2017 – 2020

anne frank'in yaşam öyküsü üzerinden temel haklar ve demokratik değerler öğretimi
ANNE FRANK’IN YAŞAM ÖYKÜSÜ ÜZERİNDEN TEMEL HAKLAR VE DEMOKRATİK DEĞERLER ÖĞRETİMİ

2017 – 2019

SOSYAL İÇERME BAĞLAMINDA SİVİL TOPLUM VE ÖĞRENME TOPLULUKLARI: YETİŞKİNLİĞE GEÇİŞ DÖNEMİNDEKİ REFAKATSİZ KÜÇÜKLER
EĞİTİME EŞİT KATILIM:
LGBTİ HAKLARI İÇİN EĞİTİM STRATEJİLERİ


2017 – 2018

İÇERMECİ EĞİTİM BAĞLAMINDA ROMAN VE GÖÇMEN ÖĞRENCİLER: EĞİTİMLER, TARTIŞMALAR VE GENÇLERE YÖNELİK GÖNÜLLÜ ETKİNLİKLER
İÇERMECİ EĞİTİM BAĞLAMINDA ROMAN VE GÖÇMEN ÖĞRENCİLER:
EĞİTİMLER, TARTIŞMALAR VE GENÇLERE YÖNELİK GÖNÜLLÜ ETKİNLİKLER

2016 – 2019

GENÇ MOR SERTİFİKA PROGRAMI
GENÇ MOR SERTİFİKA PROGRAMI

2016 – 2018

EĞİTİME EŞİT KATILIM
EĞİTİME EŞİT KATILIM


2016 – 2017

TARİH KİTAPLARINDA HAFIZA VE UNUTMA SİYASETİ
TARİH KİTAPLARINDA HAFIZA VE UNUTMA SİYASETİ

2016 – 2017

HETEROSEKSİZME KARŞI: lgbti hakları için eğitim stratejileri
HETEROSEKSİZME KARŞI: LGBTI HAKLARI İÇİN EĞİTİM STRATEJİLERİ

2015 – 2016

EĞİTİM ORTAMINDA ENGELLİ AYRIMCILIĞIYLA MÜCADELE ETMEK
EĞİTİM ORTAMINDA ENGELLİ AYRIMCILIĞIYLA MÜCADELE ETMEK

2014 – 2015

öğretmenin atölyesi: toplumsal sorunları eğitim ortamında tartışmak
ÖĞRETMENİN ATÖLYESİ: TOPLUMSAL SORUNLARI EĞİTİM ORTAMINDA TARTIŞMAK

2013 – 2014

DERS KİTAPLARINDA İNSAN HAKLARI - III
DERS KİTAPLARINDA İNSAN HAKLARI – III

2013 – 2014

toplumsal sorunları eğitim ortamında tartışmak: öğretmen ve akademisyenlerin birlikte öğrenme ve üretme projesi
TOPLUMSAL SORUNLARI EĞİTİM ORTAMINDA TARTIŞMAK: ÖĞRETMEN VE AKADEMİSYENLERİN BİRLİKTE ÖĞRENME VE ÜRETME PROJESİ

2012 – 2013

ders kitapları inceleme projesi
DERS KİTAPLARI İNCELEME PROJESİ

2011 – 2012

önyargılar, kalıpyargılar ve ayrımcılık: sosyolojik ve eğitimsel perspektifler

AYRIMCILIK SORUNU EĞİTİM ORTAMLARINDA NASIL ELE ALINABİLİR? EĞİTİMCİLERE YÖNELİK ÖRNEK DERS UYGULAMALARI VE KAYNAK DESTEK PROJESİ

2011 – 2012

ayrımcılık sorunu eğitim ortamlarında nasıl ele alınabilir? eğitimcilere yönelik örnek ders uygulamaları ve kaynak destek projesi

ÖNYARGILAR, KALIPYARGILAR VE AYRIMCILIK: SOSYOLOJİK VE EĞİTİMSEL PERSPEKTİFLER

2010 – 2011