PROJELERİMİZ

SOSYAL İÇERME BAĞLAMINDA SİVİL TOPLUM VE ÖĞRENME TOPLULUKLARI: YETİŞKİNLİĞE GEÇİŞ DÖNEMİNDEKİ REFAKATSİZ KÜÇÜKLER
SOSYAL İÇERME BAĞLAMINDA SİVİL TOPLUM VE ÖĞRENME TOPLULUKLARI: YETİŞKİNLİĞE GEÇİŞ DÖNEMİNDEKİ REFAKATSİZ KÜÇÜKLER

2017 – 2020

EĞITIMDE ENGELLI HAKLARI: OKULDA BIRLIKTE, HAYATTA BIRLIKTE
EĞİTİMDE ENGELLİ HAKLARI:
OKULDA BİRLİKTE, HAYATTA BİRLİKTE


2017 – 2020

anne frank'in yaşam öyküsü üzerinden temel haklar ve demokratik değerler öğretimi
ANNE FRANK’IN YAŞAM ÖYKÜSÜ ÜZERİNDEN TEMEL HAKLAR VE DEMOKRATİK DEĞERLER ÖĞRETİMİ

2017 – 2019

SOSYAL İÇERME BAĞLAMINDA SİVİL TOPLUM VE ÖĞRENME TOPLULUKLARI: YETİŞKİNLİĞE GEÇİŞ DÖNEMİNDEKİ REFAKATSİZ KÜÇÜKLER
EĞİTİME EŞİT KATILIM:
LGBTİ HAKLARI İÇİN EĞİTİM STRATEJİLERİ


2017 – 2018

İÇERMECİ EĞİTİM BAĞLAMINDA ROMAN VE GÖÇMEN ÖĞRENCİLER: EĞİTİMLER, TARTIŞMALAR VE GENÇLERE YÖNELİK GÖNÜLLÜ ETKİNLİKLER
İÇERMECİ EĞİTİM BAĞLAMINDA ROMAN VE GÖÇMEN ÖĞRENCİLER:
EĞİTİMLER, TARTIŞMALAR VE GENÇLERE YÖNELİK GÖNÜLLÜ ETKİNLİKLER

2016 – 2019

GENÇ MOR SERTİFİKA PROGRAMI
GENÇ MOR SERTİFİKA PROGRAMI

2016 – 2018

EĞİTİME EŞİT KATILIM
EĞİTİME EŞİT KATILIM


2016 – 2017

TARİH KİTAPLARINDA HAFIZA VE UNUTMA SİYASETİ
TARİH KİTAPLARINDA HAFIZA VE UNUTMA SİYASETİ

2016 – 2017

HETEROSEKSİZME KARŞI: lgbti hakları için eğitim stratejileri
HETEROSEKSİZME KARŞI: LGBTI HAKLARI İÇİN EĞİTİM STRATEJİLERİ

2015 – 2016

EĞİTİM ORTAMINDA ENGELLİ AYRIMCILIĞIYLA MÜCADELE ETMEK
EĞİTİM ORTAMINDA ENGELLİ AYRIMCILIĞIYLA MÜCADELE ETMEK

2014 – 2015

öğretmenin atölyesi: toplumsal sorunları eğitim ortamında tartışmak
ÖĞRETMENİN ATÖLYESİ: TOPLUMSAL SORUNLARI EĞİTİM ORTAMINDA TARTIŞMAK

2013 – 2014

DERS KİTAPLARINDA İNSAN HAKLARI - III
DERS KİTAPLARINDA İNSAN HAKLARI – III

2013 – 2014

toplumsal sorunları eğitim ortamında tartışmak: öğretmen ve akademisyenlerin birlikte öğrenme ve üretme projesi
TOPLUMSAL SORUNLARI EĞİTİM ORTAMINDA TARTIŞMAK: ÖĞRETMEN VE AKADEMİSYENLERİN BİRLİKTE ÖĞRENME VE ÜRETME PROJESİ

2012 – 2013

ders kitapları inceleme projesi
DERS KİTAPLARI İNCELEME PROJESİ

2011 – 2012

önyargılar, kalıpyargılar ve ayrımcılık: sosyolojik ve eğitimsel perspektifler

AYRIMCILIK SORUNU EĞİTİM ORTAMLARINDA NASIL ELE ALINABİLİR? EĞİTİMCİLERE YÖNELİK ÖRNEK DERS UYGULAMALARI VE KAYNAK DESTEK PROJESİ

2011 – 2012

ayrımcılık sorunu eğitim ortamlarında nasıl ele alınabilir? eğitimcilere yönelik örnek ders uygulamaları ve kaynak destek projesi

ÖNYARGILAR, KALIPYARGILAR VE AYRIMCILIK: SOSYOLOJİK VE EĞİTİMSEL PERSPEKTİFLER

2010 – 2011