OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E AYRIMCILIĞIN TARİHSEL BOYUTU

Kazanımlar:
Birinci ve ikinci elden kaynakları analiz ederek Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti’nde etnik ve dini ayrımcılık uygulamalarının farkına varır.
“Bizim toplumumuz hoşgörülüdür,” türü kalıpyargıları sorgular.
Osmanlı’dan günümüze ayrımcılık olgusunu ve bu olgunun çeşitli kesimlerce ele alınış biçimlerini sorgular.

Eğiticinin dersle ilgili görüşleri
Ders:
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Ayrımcılığın Tarihsel Boyutu
Eğiticinin ders sonrası görüşleri
Ders sonrası öğrenci görüşleri
DESTEKÇİLER