KAPSAYICI EĞİTİM VE ÖĞRETMENLER: DİSİPLİNLERARASI ÖĞRENME İMKANLARI VE ALTERNATİF MATERYALLER


Kapsayıcı eğitim yaklaşımı öğretmenlerin kilit rolünü vurgular. Bu yaklaşımın hayata geçebilmesi için hak temelli anlayışın güçlenmesinin, öğretmenlerin hem birbirinden hem de farklı disiplinlerden beslenerek işbirliği yapmasının, hak temelli ve herkes için erişilebilir eğitim materyallerinin kullanılmasının önemine işaret eder.
 
Bu bağlamda, 3 Haziran 2017 tarihinde panel ve atölye çalışması düzenledik. Panelde, kapsayıcı eğitimin ilkelerine ve öğretmen dayanışmasının önemine ilişkin bir çerçeve sunduk; Öğretmen Ağı deneyimini aktardık. Panelin ardından yürütülen atölye çalışmasında ‘Eğitime Eşit Katılım’ projemiz kapsamında geliştirilen alternatif eğitim materyallerini katılımcılarla paylaştık.