KAPSAYICI EĞİTİM KİMLERİ KAPSAR?: MÜLTECİLİK VE ROMANLIK DENEYİMLERİ


Kapsayıcı eğitim ile nitelikli eğitim arasında doğrudan ve oldukça kuvvetli bir ilişki bulunuyor. Ne var ki kapsayıcı eğitimin sağladığı olanaklar Türkiye’de ve dünyada yeterince bilinmiyor; uygulanmıyor; değerlendirilmiyor. Oysa öğrencilerin bilişsel ve sosyoduygusal becerilerinin gelişmesinde ve sorumluluk sahibi etkin yurttaşların yetişmesinde kapsayıcı eğitim kilit bir potansiyele sahip. Bu potansiyel, herkes için eğitimin niteliğinin artırılmasını mümkün kılabilmenin yanı sıra mevcut eğitim pratiklerinin dışladığı grupları içerebilmek anlamına geliyor. Bu bağlamda, kapsayıcı eğitim pratiklerindeki yetersizliklerden çok boyutlu olarak ve en derinden etkilenen gruplar arasında yer alan Roman ve Suriyeli çocuklara odaklanmak önemli görünüyor.

Buradan hareketle, 22 Eylül 2018 tarihinde düzenlediğimiz sempozyumda kamu, sivil toplum ve akademi düzeyinde konuyla ilgili çalışan uzmanlar bir araya gelerek okul çağındaki Roman ve Suriyeli çocukların yaşadıkları sorunları ele aldı ve kapsayıcı eğitim bağlamında çözüm önerileri geliştirdi.

Erişilebilir program için tıklayın.


Kapsayıcı eğitim kimleri kapsar? Mültecilik ve Romanlık Deneyimleri – 1. Oturum
Kapsayıcı eğitim kimleri kapsar? Mültecilik ve Romanlık Deneyimleri – 2. Oturum