IRK YOKTUR, IRKÇILIK VARDIR

Kazanımlar:
Bilimsel veriler ışığında ırk kavramını eleştirel bir şekilde ele alır.
Klasik ve yeni/modern ırkçılık tanımlarını kavrar.
Irkçılık konusunda Türkiye’deki bazı güncel tartışmaları bilir ve değerlendirir.

Ders: Irk yoktur, ırkçılık vardır.
Ders sonrası eğitimcinin görüşleri
Ders sonrası öğrencilerin görüşleri
DESTEKÇİLER