ENGELLİLİĞE DAYALI AYRIMCILIKLA MÜCADELE


Ders kitapları, öğrencilerin, dolayısıyla toplumun sahip olduğu değerleri, tutumları ve kalıpyargıları, kısacası bir toplumun kültürünü şekillendiren önemli araçlardan biri. Ders kitapları, öğrencilerin bir konu hakkında farklı bakış açıları geliştirmelerine yardım edebileceği gibi barındırdığı bazı bilgi ve söylemlerle ayrımcılığı artırabilir.

Bu bağlamda, ders kitapları toplumsal sorunları çözmek veya daha da karmaşık hale getirmek konusunda önemli bir role sahip.

Ders Kitaplarında Engellilik Araştırması kapsamında 10 farklı branştan 37 ders kitabını taradık ve kitaplardaki engellilik temsillerini inceledik. 14 Haziran 2017 tarihinde gerçekleştirdiğimiz atölyede araştırma bulgularını sunduk ve tartışmaya açtık.