EĞİTİME EŞİT KATILIM


Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği (TOHAD) ile Eğitim Reformu Girişimi (ERG) ortaklığında gerçekleştirilen ‘Eğitime Eşit Katılım’ Projesi, 2016-2017 yılları arasında Sabancı Vakfı’nın desteğiyle hayata geçirildi.

Ders kitaplarında engelliliğin hak temelli temsiline ve engellilerin eğitime eşit katılımı için eğitimcilerin güçlenmesine katkı sunmayı hedefleyen proje kapsamında 2016-2017 eğitim-öğretim yılında okutulan, çeşitli branşlardan ve 1-12. sınıf seviyelerinden 37 ders kitabı incelenerek ‘Ders Kitaplarında Engellilik Araştırması’ yürütüldü. Projede ayrıca engelliliğe hak temelli yaklaşım bağlamında arkaplan bilgisi içeren ve alternatif eğitim materyali olarak da kullanılabilecek animasyon videolar üretildi.

Sakatlık nedir?
Engelli hakları
Erişilebilirlik nedir?
Engellilerin eğitim hakkı
DERS KİTAPLARINDA ENGELLİLİK: DURUM ANALİZİ
DERS KİTAPLARINDA ENGELLİLİK: DURUM ANALİZİ
DERS KİTAPLARINDA ENGELLİLİK: TAVSİYELER RAPORU
DERS KİTAPLARINDA ENGELLİLİK: TAVSİYELER RAPORU
ders kitaplarında engellilik: infografik poster
ders kitaplarında engellilik: infografik poster
DERS KİTAPLARINDA ENGELLİLİK: DURUM ANALİZİ betimlemeli versiyon
DERS KİTAPLARINDA ENGELLİLİK: DURUM ANALİZİ betimlemeli versiyon
DERS KİTAPLARINDA ENGELLİLİK: TAVSİYELER RAPORU betimlemeli versiyon
DERS KİTAPLARINDA ENGELLİLİK: TAVSİYELER RAPORU betimlemeli versiyon
ders kitaplarında engellilik: infografik poster betimlemeli versiyon
ders kitaplarında engellilik: infografik poster betimlemeli versiyon
PROJE ORTAKLARI

DESTEKÇİ