DERS KİTAPLARI İNCELEME PROJESİ


Ayrımcılık sorunu eğitim ortamlarında nasıl ele alınabilir? Eğitimcilere yönelik örnek ders uygulamaları ve kaynak destek projesi ile eşzamanlı olarak yürütülen bir başka çalışma ise ‘Ders Kitapları İnceleme Projesi’ idi. 2011 – 2012 yılları arasında SEÇBİR’in öz kaynaklarıyla yürütülen proje kapsamında ders kitapları, toplumsal cinsiyet ve militarizm konuları bağlamında niteliksel tarama ölçütleri ve söylem analizi yöntemi kullanılarak incelendi; sorunlar tespit edilerek öneriler sunuldu.

Kenan Çayır ve Ayşe Alan tarafından derlenen ‘Ders Kitaplarında Toplumsal Cinsiyet: İyileşmeler, Problemler, Öneriler’ başlıklı bilgi notu Mart 2012’de, ‘Ders Kitaplarında Militarizm‘ başlıklı bilgi notu Mayıs 2012’de yayınlandı.

DERS KİTAPLARINDA ENGELLİLİK: DURUM ANALİZİ
DERS KİTAPLARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET:
İYİLEŞMELER, PROBLEMLER, ÖNERİLER
DERS KİTAPLARINDA ENGELLİLİK: TAVSİYELER RAPORU
DERS KİTAPLARINDA MİLİTARİZM