“BİNGOLAŞMAK!”: ETNİK VE DİN TEMELLİ AYRIMCILIK

Kazanımlar:
Asimilasyon kavramını bilir ve asimilasyonun farklı şiddet biçimleri ile gerçekleştirilebildiğini kavrar.
Dünyadaki ve Türkiye’deki asimilasyon örnekleriyle ilgili bilgi edinir ve yorum yapar.

Eğiticinin dersle ilgili görüşleri
Ders: “Bingolaşmak: Etnik ve Din Temelli Ayrımcılık
Eğiticinin ders sonrası görüşleri
Ders sonrası öğrenci görüşleri
Ek1_Bingo
Ek2_Çit
Ek3_Into the west
Ek4_Canlı Gaste
DESTEKÇİLER