AYRIMCILIKLA MÜCADELEDE SİVİL ALANDA HAK ARAMA

Kazanımlar:
Ayrımcılık mağduru kişiler için sivil alandaki hak arama yollarını öğrenir.
Örnek vaka incelemesi yoluyla ayrımcılık, toplumsal gruplar ve sivil toplum kuruluşlarının ilişkisini tartışır.
Türkiye’de ayrımcılıkla mücadele konusunda çalışan çeşitli sivil toplum örgütlerine ilişkin örnekler verir.

Eğiticinin ders hakkında görüşleri
Ders: Ayrımcılıkla mücadelede sivil alanda hak arama
Eğiticinin ders sonrası görüşleri
Ders sonrası öğrencilerin görüşleri
DESTEKÇİLER