önyargılar, kalıpyargılar ve ayrımcılık: sosyolojik ve eğitimsel perspektifler


SEÇBİR’in ilk göz ağrısı olan ‘Önyargılar, Kalıpyargılar ve Ayrımcılık: Sosyolojik ve Eğitimsel Perspektifler’ (ASEP) konulu proje 2010 ile 2011 yılları arasında Global Dialogue ve Açık Toplum Vakfı desteğiyle hayata geçirildi.

Ayrımcılık konusunda uzmanlaşmış bir eğitici ekip yetiştirmeyi, bu konuda öğretmenlere yönelik eğitim modülleri tasarlamayı ve arkaplan metinleri üretmeyi hedefleyen projede farklı disiplinlerden akademisyenler ile öğretmenlerin bir yıl boyunca düzenli olarak bir araya gelerek beslendiği çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi. Proje sonucunda ‘Ayrımcılık: Çok Boyutlu Yaklaşımlar‘ ve ‘Ayrımcılık: Örnek Ders Uygulamaları‘ başlıklı iki kitap yayınlandı.

AYRIMCILIK ÇOK BOYUTLU YAKLAŞIMLAR

AYRIMCILIK: ÇOK BOYUTLU YAKLAŞIMLAR

ayrımcılık örnek ders uygulamaları

ayrımcılık: örnek ders uygulamaları

DESTEKÇİLER