NE YAPIYORUZ?

2010 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi çatısı altında kurulan Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Merkezi (SEÇBİR), toplumsal adaletin sağlanmasında ve kapsayıcı toplumun inşa edilmesinde eğitimin kilit rol oynadığına inanıyor. Buradan hareketle, tüm öğrenenlerin kendilerini ifade edebildiği ve desteklendiği kapsayıcı bir eğitim ortamının sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütüyor.

Bu amaçla SEÇBİR,

Ulusal ve uluslararası projeler yürüterek kapsayıcı eğitimin gündemleştirilmesine katkıda bulunuyor.

orange Okul içi ve dışındaki eğitim ortamlarında etnografik çalışmalar yaparak veri üretiyor ve paylaşıyor.

pink Öğretmenlerin güçlenmesi için eğitimler tasarlıyor ve uyguluyor.

purple Sempozyum, seminer, konferans, panel vb. etkinlikler düzenleyerek eğitim üzerine yapılan ulusal ve uluslararası araştırma ve çalışmaların paylaşılmasına alan açıyor.


NASIL YAPIYORUZ?

Disiplinlerarası yaklaşımı temsil eden bu görselde, farklı boyutlarda ve uzaklıklarda dağınık şekilde konumlandırılmış çizim insanlar var. İnsanların her biri boyutlarına uygun büyüklükte olan mor dairelerin üzerine yerleştirilmiş.  Silik tonda mor çizgiler insanları birbirine bağlıyor. Görselde büyüklü küçüklü üzerine insan yerleştirilmemiş boş mor daireler de dağınık şekilde yer alıyor ve bu boş dairelerin mor renkleri de çizgiler gibi silik renkte.

Çalışmalarında esas olarak sosyoloji ve eğitim bilimleri disiplinlerini bir arada
ele alan SEÇBİR, antropoloji, psikoloji, hukuk ve sosyal politika başta olmak üzere diğer disiplinlerin de katkısını alan disiplinlerarası bir yaklaşım benimsiyor.

Okul, akademi ve sivil toplum işbirliğini temsil eden bu görselde, aynı boyutlarda ama farklı renklerde dört yapboz parçası var. Bu yapboz parçaları birleştirilmiş; sayfada eşkenar dörtgen şeklinde yer alıyor. Dörtgenin solundaki yapboz parçası mor renkte ve üzerinde beyaz renkle SEÇBİR yazıyor; dörtgenin aşağısındaki yapboz parçası turuncu renkte ve üzerinde beyaz renkle akademisyenler yazıyor; dörtgenin sağındaki yapboz parçası mavi renkte ve üzerinde beyaz renkle öğretmenler yazıyor; dörtgenin yukarısındaki yapboz parçası kırmızı renkte ve üzerinde beyaz renkle STK yazıyor.

Özgün bir çalışma metodolojisi takip eden SEÇBİR’in metodolojisine göre;
farklı branşlardan öğretmenler ile çeşitli alanlarda çalışan STK’lar ve farklı
disiplinlerden gelen akademisyenler uzun süreli olarak bir araya geliyor.

Teorik ve pratik bilginin etkileşimini temsil eden bu görselde, dağınık şekilde enlemesine üst üste yerleştirilmiş boyutları aynı, kapakları farklı renklerde olan beş kitap var. Kitapların sayfalarının arasından farklı renklerde ayraçlar sarkıyor. Kitapların arkasından dairesel şekilde aşağıdan yukarıya giden çeşitli renklerde beş ok çıkıyor.

Böylelikle, teorik ve pratik bilginin etkileşimi sağlanarak eğitimin niteliğini
artırmak için çalışan tüm paydaşların faydalanabilecekleri bir içerik üretiliyor
ve paylaşıma açılıyor.

Üç dönem boyunca dahil olduğum çalışmalarında, SEÇBİR’in hiyerarşi barındırmayan kolektif yapısı ve özellikle ele aldığı ayrımcılık konularını gerçekten kendine dert edinmesi ve çözümü için eyleme geçiyor olması kendimi gururla bir ‘SEÇBİR insanı’ olarak tanıtmamı sağlıyor.
Hülya Akan
Öğretmen


santralistanbul Kampüsü
E2 – 319
Eski Silahtarağa Elektrik Santralı Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 34060 Eyüp / İstanbul