TR | EN  

        

Türkiye toplumu sancılı, ancak demokratikleşme yolunda fırsatlar da içeren bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Bu süreç sadece çatışma değil, siyasal ve sivil aktörlerin girişimlerine bağlı olarak bir demokratikleşme potansiyeli de taşıyor. Bu çerçevede eğitimin, toplumsal barışın ve demokratikleşmenin sağlanmasına katkı sunan bir anlayışla yeniden kurgulanması gerekiyor. Eğitimin temel aktörlerinden biri olan öğretmenlerin toplumsal sorunlar karşısında donanımlı hale getirilmesine, güçlendirilmesine ve desteklenmesine yönelik çalışmalar yapılması önem kazanıyor.

Öğretmenlerin güçlendirilmesi ve desteklenmesine yönelik çalışmalar yürüten SEÇBİR ve Eğitim Reformu Girişimi (ERG), edindikleri deneyimleri ve ürettikleri kaynakları öğretmenlerle ve eğitimcilerle paylaşmak amacıyla İstanbul Bilgi Üniversitesi çatısı altında sertifika programı çalışmalarına başladı.

Bu programda, eleştirel düşünme yaklaşımının öğretmenler arasında yaygınlaşması ve toplumsal sorunların eleştirel düşünme yaklaşımıyla eğitim ortamına taşınması için öğretmenlerin ve eğitimcilerin desteklenmesi amaçlanıyor.

Üniversite ortamında farklı disiplinlerden akademisyenlerle ve deneyimli eğitimcilerle katılımcıların birlikte çalıştığı ve ürettiği programın temel hedefleri, çok disiplinli bakış kazandırmak ve öğretmenlik ve öğrenme üzerine düşündürmek.

Programın hedef kitlesi ise, farklı branş ve seviyelerden öğretmenler.

Her eğitim dönemi açılması planlanan sertifika programının ilki, 2013-2014 Eğitim Yılı Güz Dönemi’nde açıldı. 21 Eylül 2013 Cumartesi günü başlayan program 13 hafta boyunca Cumartesi günleri devam edecek ve 4 Ocak 2014 Cumartesi günü tamamlanacak.

Programın konu başlıkları ile akademik kadrosu şöyle:

Konu Başlıkları

 • Demokratik Yurttaşlık ve Eleştirel Düşünme
 • Gruplararası İlişkiler ve Ayrımcılık
 • Kültür, Kimlik ve Çoğulculuk
 • Cinsiyet, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim
 • Engellilik
 • Yaşçılık, Çocukluk ve Çocuk Katılımı
 • Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma
 • Ayrımcılıkla Mücadele, Eşitlik ve Adalet

Akademik Kadro

 • Ayşe Beyazova, İstanbul Bilgi Üniversitesi ÇOÇA
 • Ayşe Gül Altınay, Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
 • İdil Işıl Gül, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Kenan Çayır, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
 • Melike Türkan Bağlı, Maltepe Üniversitesi,  Eğitim Fakültesi
 • Melisa Soran, İstanbul Bilgi Üniversitesi SEÇBİR
 • Meltem Ceylan Alibeyoğlu, Özel Darüşşafaka İÖO
 • Mutlu Öztürk, Notre Dame de Sion Fransız Lisesi
 • Müge Ayan Ceyhan, İstanbul Bilgi Üniversitesi SEÇBİR
 • Neşe Özgen, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
 • Nil Mutluer, Fatih Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
 • Pınar Uyan Semerci, İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi
 • Süleyman Akbulut, Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği
 • Zeynep Kılıç, İstanbul Bilgi Üniversitesi ÇOÇA

Program Direktörü: Kenan Çayır                                                                                                                                                                                                                                                            

Program Koordinatörü: Melisa Soran                                                                                                                                                                                                                                             

Akademik Danışman: İpek Gürkaynak

Öğretmenin Atölyesi: Toplumsal Sorunları Eğitim Ortamında Tartışmak” Sertifika Programı, Açık Toplum Vakfı, İsveç Konsolosluğu, Hollanda Konsolosluğu Matra Programı, Friedrich Ebert Stiftung Derneği ve İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından desteklenmektedir.

Program afişi için Tıklayın