TR | EN  

        

  • Öğretmenlerle farklı disiplinlerden akademisyenlerin bir yıl boyunca belli aralıklarla düzenlenecek seminerler yoluyla bir araya gelmesi ve toplumsal sorunları tartışması
  • Öğretmenlerin bu toplumsal sorun alanlarına ilişkin konularda etkileşimsel eğitim yöntemlerini içeren ders modülleri üretmesi
  • Bu modüllerin sınıf ortamında uygulanması, gözlemlenmesi ve güncellenmesi sonucunda son haline getirilmesi ve bu modülleri içeren bir kitapçık hazırlanması
  • Bu modüllerin farklı platformlarda Türkiye’deki diğer eğitimcilerle paylaşılması
  • Proje sürecinin niteliksel araştırma yöntemleri yoluyla izlenmesi, değerlendirilmesi ve araştırma verilerine dayanarak bilimsel değerlendirme raporu yazılması