TR | EN  

        

Eylül 2012-Mayıs 2013 tarihleri arasında Terakki Vakfı desteğiyle yürütülen projede, farklı branş ve seviyeden öğretmenlerle bir eğitim yılı süresince düzenli aralıklarla bir araya gelinerek ayrımcılığın farklı boyutlarının uzmanlar ile tartışılması ve örnek etkinlikler üretilmesi amaçlanıyor.