TR | EN  

        

  • İnsan hakları, toplumsal cinsiyet, militarizm vb. konuların ele alınışı açısından ders kitaplarındaki sorunları ve iyileşmeleri tespit etmek
  • Ders kitaplarını görsellerin kullanımı açısından incelemek
  • Ders kitaplarının iyileştirilmesi yolunda çözüm önerileri sunmak