TR | EN  

        

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Merkezi (SEÇBİR), Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği (TOHAD) ile Eğitim Reformu Girişimi (ERG) ortaklığında yürütülen ve Sabancı Vakfı Hibe Programları kapsamında desteklenen projede, engellilerin eğitime eşit katılımı için eğitimcilerin güçlendirilmesi amaçlandı. Proje kapsamında, 1. sınıftan 12. sınıfa çeşitli branşlardan 37 farklı ders kitabı incelendi. Ders Kitaplarında Engellilik Araştırması bulgularının derlendiği Durum Analizi Raporu’nun yanı sıra ders kitaplarında engelliliğin nasıl ele alınması gerektiğine dair somut önerilerin yer aldığı Tavsiyeler Raporu da yayımlandı. Projede ayrıca alternatif eğitim materyalleri olarak kullanılmak üzere işaret diline çevrili ve görsel betimlemeli olarak hazırlanan animasyon videolar üretildi. 

Proje kapsamında üretilen tüm içeriklere ulaşmak için: http://secbir.bilgi.edu.tr/egitimeesitkatilim

Facebook: /EgitimeEsitKatilim  

Twitter: @EKatilim