TR | EN  

        

  • Kimlik, modernleşme, laiklik, demokratikleşme, yurttaşlık, yoksulluk, ayrımcılık gibi konuların eğitimde nasıl ele alınabileceğine dair materyaller geliştirmek ve bu konularda eğitim seminerleri düzenlemek,

  • Öğretmenlere yönelik eğitim seminerleri düzenlemek ve bu yolla birer “kanaat önderi” olan öğretmenleri evrensel değerler temelinde daha donanımlı hale getirmek,

  • Akademinin ürettiği çalışmaların eğitimciler ile eğitimcilerin ürettiği materyallerin akademisyenler ile paylaşılması için zemin hazırlamak,

  • Sosyoloji Bölümünün kentleşme, gençlik ve ayrımcılık konularında lise öğretmenleri ve öğrencileriyle yürüttüğü çalışmaları yaygınlaştırmak,

  • Özelde Sosyoloji dersi kitapları genelde tüm ders kitapları ile ilgili çalışmalar yapmak,

  • Resmi kuruluşlara ve sivil toplum kuruluşlarına özellikle çiftdilli eğitim, eğitimde ayrımcılık, vatandaşlık, demokrasi ve insan hakları eğitimi gibi konularda danışmanlık hizmeti vermek.