SEÇBİR Konuşmaları - Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez

TR | EN  

        

"İlk-orta öğrenim öğretmenleri ile akademi arasında köprü görevi görmek, iki alan arasındaki bilgi paylaşımını arttırmak doğrultusunda eğitimle ilgili konular hakkında düzenlediğimiz ve videolarını paylaştığımız SEÇBİR Konuşmaları herkesin katılımına açıktır."

Çetin Çelik: Farklı Okul Tipleri Akademik Başarıyı Nasıl Şekillendiriyor?

Çetin Çelik: Farklı Okul Tipleri Akademik Başarıyı Nasıl Şekillendiriyor? Çetin Çelik'in gerçekleştirdiği konuşmanın videosu için tıklayın. 

Canan Koca: Beden Eğitiminin Toplumsal Cinsiyet Halleri

Canan Koca: Beden Eğitiminin Toplumsal Cinsiyet Halleri Canan Koca'nın gerçekleştirdiği konuşmanın videosu için tıklayın. 

Ayşe Beyazova: İstanbul’daki Suriyeli Mülteci Ebeveynlerin Çocukları için Eğitim Arayışı

Ayşe Beyazova: İstanbul’daki Suriyeli Mülteci Ebeveynlerin Çocukları için Eğitim Arayışı Ayşe Beyazova'nın konuşmasının videosu için tıklayın. 

Engellilik Penceresinden Eğitim Hakkı - Z. Hande Sart

Z. Hande Sart Engellilik Penceresinden Eğitim Hakkı Z. Hande Sart'ın 7 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirdiği sunumun videosu için tıklayın. 

Müge Ayan - LGBTİ Hakları için Eğitim Stratejileri: Sahadan Anlatılar ve Gözlemler

Müge Ayan - LGBTİ Hakları için Eğitim Stratejileri: Sahadan Anlatılar ve Gözlemler Müge Ayan'ın 23 Kasım 2016 tarihinde gerçekleştirdiği sunumun videosu için tıklayın. 

Dilara Koçbaş - Çokdillilik Bağlamında Okuryazarlık Pratikleri: Tarlabaşı Örneği

Dilara Koçbaş- Çokdillilik Bağlamında Okuryazarlık Pratikleri: Tarlabaşı Örneği Dilara Koçbaş'ın 9 Kasım 2016 günü gerçekleştirdiği konuşmanın videosu için tıklayın. 

Sezai Ozan Zeybek: Herkesi Okula Götürmek Değil Her Yeri Okula Çevirmek - Ekolojik Bir Eğitimin İmkanları

Sezai Ozan Zeybek: Herkesi Okula Götürmek Değil Her Yeri Okula Çevirmek - Ekolojik Bir Eğitimin İmkanları Sezai Ozan Zeynek'in 26 Ekim 2016'da gerçekleştirdiği konuşmanın videosu için tıklayın. 

Mine Yıldırım, Doğan Bermek ve Mehmet Emin Üçbağlar - Eğitimde İnanç Özgürlüğü

Mine Yıldırım, Doğan Bermek ve Mehmet Emin Üçbağlar - Eğitimde İnanç Özgürlüğü Mine Yıldırım, Doğan Bermek ve Mehmet Emin Üçbağlar'ın 6 Mart 2016'da gerçekleştirdiği sunumun videosu için tıklayın. 

Melisa Soran, Ayzin Çelik ve Yeşim Er Özcan - Toplumsal Sorunları Eğitim Ortamında Ele Almak

Melisa Soran, Ayzin Çelik ve Yeşim Er Özcan - Toplumsal Sorunları Eğitim Ortamında Ele Almak Melisa Soran, Ayzin Çelik ve Yeşim Er Özcan'ın 18 Kasım 2015 günü gerçekleştirdiği sunumun videosu için tıklayın. 

Jessica Frechette-Ana Dili Temelli Çok Dilli Eğitim: Sık Sorular Sorular ve Doğru Bilinen Yanlışlar

Jessica Frechette-Ana Dili Temelli Çok Dilli Eğitim: Sık Sorular Sorular ve Doğru Bilinen Yanlışlar Jessica Frechette'in 29 Nisan 2015 günü gerçekleştirdiği sunumu izlemek için tıklayın 

Gözde Durmuş ve Zeynep Kılıç - Demokratik Okullara Doğru

Gözde Durmuş ve Zeynep Kılıç-Demokratik Okulara Doğru Gözde Durmuş ve Zeynep Kılıç'ın 15 Nisan 2015 günü gerçekleştirdiği sunumu izlemek için tıklayın 

Fatih Yazıcı - Çokkültürcülük Bağlamında Azınlık Okullarında Tarih Dersleri

Fatih Yazıcı-Çokkültürcülük Bağlamında Azınlık Okullarında Tarih Dersleri Fatih Yazıcı'nın 1 Nisan 2015 günü gerçekleştirdiği sunumu izlemek için tıklayın 

Ayhan Işık - Bir Asimilasyon Projesi: Türkiye'de Yatılı İlköğretim Bölge Okulları

Ayhan Işık - Bir Asimilasyon Projesi: Türkiye'de Yatılı İlköğretim Bölge Okulları Ayhan Işık'ın 17 Aralık 2014 günü gerçekleştirdiği sunumu izlemek için tıklayın 

Akif Pamuk - Kimlik ve Tarih: Türkiye'de Kimliğin İnşasında Tarihin Kullanımı

Akif Pamuk - Kimlik ve Tarih: Türkiye'de Kimliğin İnşasında Tarihin Kullanımı Akif Pamuk'un 3 Aralık 2014 günü gerçekleştirdiği sunumun videosu için tıklayın 

Zakarya Mildanoğlu - Tarihsel Perspektiften Ermeni Okulları, Okul Mimarisi ve Eğitim Yayınları

Zakarya Mildanoğlu - Tarihsel Perspektiften Ermeni Okulları, Okul Mimarisi ve Eğitim Yayınları Zakarya Mildanoğlu'nun 19 Kasım 2014 günü gerçekleştirdiği sunumun videosu için tıklayın 

Işıl Oral ve M. Alper Dinç - 4+4+4 Sürecinin İzlenmesi

Işıl Oral ve M. Alper Dinçer - 4+4+4 Sürecinin İzlenmesi Işıl Oral ve M. Alper Dinçer'in 5 Kasım 2014günü gerçekleştirdiği sunumu izlemek için tıklayın 

Elmas Arus - Roman Çocukların Eğitime Erişimde Yaşadığı Sıkıntılar

Elmas Arus - Roman Çocukların Eğitime Erişimde Yaşadığı Sıkıntılar Elmas Arus'un 25 Şubat 2015 tarihinde yaptığı konuşmanın videosu için tıklayın

Çiğdem Bozdağ - Okullarda Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) ve Kültürlerarası Eğitim

Çiğdem Bozdağ - Okullarda Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) ve Kültürlerarası Eğitim Çiğdem Bozdağ'ın 28 Mayıs 2014 günü gerçekleştirdiği sunumun videosu için tıklayın.

Süleyman Akbulut ve Melike Ergün - Engelli Ayrımcılığıyla Mücadelede Ders Kitaplarının Rolü

Süleyman Akbulut ve Melike Ergün - Engelli Ayrımcılığıyla Mücadelede Ders Kitaplarının Rolü Süleyman Akbulut ve Melike Ergün'ün 16 Nisan 2014 günü gerçekleştirdikleri sunumun videosu için tıklayın. 

Fatma Gök ve Soner Şimşek - Kürt Meselesi Okula Nasıl Yansıyor? Toplumsal Barışın İnşasında Öğretmenlerin Rolü

Fatma Gök ve Soner Şimşek - Kürt Meselesi Okula Nasıl Yansıyor? Toplumsal Barışın İnşasında Öğretmenlerin Rolü Fatma Gök ve Soner Şimşek'in 2 Nisan 2014 günü gerçekleştirdiği sunumun videosu için tıklayın 

Çetin Çelik - Sosyal Sermaye, Ebeveyn Ağları ve Okul Başarısı

Çetin Çelik - Sosyal Sermaye, Ebeveyn Ağları ve Okul Başarısı Çetin Çelik'in 19 Mart 2014 günü gerçekleştirdiği sunumun videosu için tıklayın. 

Nazlı Somel - 'Dershanelerin Kapatılması' Tartışmasına Farklı Bir Bakış: Devlet Okullarında Standart Teste Dayalı Eğitim Kültürü

Nazlı Somel - 'Dershanelerin Kapatılması' Tartışmasına Farklı Bir Bakış: Devlet Okullarında Standart Teste Dayalı Eğitim Kültürü Nazlı Somel'in 7 Ocak 2014 günü gerçekleştirdiği sunumun videosu için tıklayın.

Nora Tataryan ve Aslı Kırbaş - Biz O Konuyu Daha Görmedik

Nora Tataryan ve Aslı Kırbaş - Biz O Konuyu Daha Görmedik Nora Tataryan ve Aslı Kırbaş'ın, 17 Aralık 2013 günü gerçekleştirdikleri sunumun videosu için tıklayın. 

M. Alper Dinçer - Türkiye'de Dezavantajlı Okullarda Eğitim: Eşitsizlik Sorununa Akademik Dirençlilik Açısından Bakış

M. Alper Dinçer - Türkiye'de Dezavantajlı Okullarda Eğitim: Eşitsizlik Sorununa Akademik Dirençlilik Açısından Bakış M. Alper Dinçer'in, 26 Kasım 2013 günü gerçekleştirdiği sunumun videosu için tıklayın.

Pınar Dost Niyego - Geçmişle Yüzleşmede Hafıza/laştırma ve Eğitimin Rolü: Holokost Örneği

Pınar Dost Niyego - Geçmişle Yüzleşmede Hafıza/laştırma ve Eğitimin Rolü: Holokost Örneği Pınar Dost Niyego'nun, 10 Nisan 2013 günü gerçekleştirdiği sunumun videosu için tıklayın.

Ece Cihan Ertem - 80 Sonrası Eğitimde Neo-liberal Politikalar ve Öğretmenlik Mesleği

Ece Cihan Ertem - 80 Sonrası Eğitimde Neo-liberal Politikalar ve Öğretmenlik Mesleği Ece Cihan Ertem'in, 8 Mayıs 2013 günü gerçekleştirdiği sunumun videosu için tıklayın. 

Neşe Özgen - Vatanı Hayal Etmek, Vatanı Öğretmek

Neşe Özgen - Vatanı Hayal Etmek, Vatanı Öğretmek Neşe Özgen'in, 6 Mart 2013 günü gerçekleştirdiği sunumun videosu için tıklayın.

Nurcan Kaya - Türkiye’de Azınlık Okulları ve Azınlıkların Eğitim Hakkı: Eşitsizlik ve Yok Olmaya Karşı Yüzyıllık Bir Mücadele

Nurcan Kaya - Türkiye’de Azınlık Okulları ve Azınlıkların Eğitim Hakkı: Eşitsizlik ve Yok Olmaya Karşı Yüzyıllık Bir Mücadele Nurcan Kaya'nın, 20 Mart 2013 günü gerçekleşen sunumunun videosu için tıklayın.

Şerif DERİNCE - Toplumsal Cinsiyet, Eğitim ve Anadili

Şerif DERİNCE - Toplumsal Cinsiyet, Eğitim ve Anadili Şerif Derince'nin, 20 Şubat 2013 günü gerçekleşen sunumunun videosu için tıklayın.

Jale KARABEKİR - Ezilenlerin Tiyatrosu: Tiyatronun Popülerleşmesi ve Pedagojik Açılımları

Jale KARABEKİR - Ezilenlerin Tiyatrosu: Tiyatronun Popülerleşmesi ve Pedagojik Açılımları Jale Karabekir'in, 19 Aralık 2012 günü gerçekleşen sunumunun videosu için tıklayın.

Yasin TUNÇ - Toplumsal Risklerin Kaynağı ve Çaresi Olarak Kız Eğitim Kampanyaları: Tamamlanmamış Modernite, Kentleş(tir)me ve Türkleş(tir)me

Yasin TUNÇ - Toplumsal Risklerin Kaynağı ve Çaresi Olarak Kız Eğitim Kampanyaları: Tamamlanmamış Modernite, Kentleş(tir)me ve Türkleş(tir)me Yasin Tunç'un, 5 Aralık 2012 günü gerçekleşen sunumunun videosu için tıklayın.

Welat AY - Tekinsiz Mekanlarda Hayalet Bedenler: Kürt Çocukları

Welat AY - Tekinsiz Mekanlarda Hayalet Bedenler: Kürt Çocukları Welat Ay'ın 21 Kasım 2012 günü gerçekleşen sunumunun videosu için tıklayın.

A. Zeynep Kılıç & Pınar Uyan Semerci - Toplumsal Eşitsizlik, “Çocuğun İyi Olma Hali” ve Eğitim

A. Zeynep Kılıç & Pınar Uyan Semerci - Toplumsal Eşitsizlik, “Çocuğun İyi Olma Hali” ve Eğitim A. Zeynep Kılıç ve Pınar Uyan Semerci'nin 31 Ekim 2012 günü gerçekleştirdikleri sunumun videosu için tıklayın.

Müge Ayan - Eğitimde Çokdillilik ve Çokdilde Okuryazarlık: Sosyolojik, Eğitimsel, Dilbilimsel Perspektifler

Müge Ayan - Eğitimde Çokdillilik ve Çokdilde Okuryazarlık: Sosyolojik, Eğitimsel, Dilbilimsel Perspektifler Müge Ayan'ın 22 Mayıs 2012 günü gerçekleşen sunumunun videosu için tıklayın.

Arnd Nohl - Kültürlerarası Pedagoji ve Eğitim Örgütlerinde Ayrımcılık

Arnd Nohl - Kültürlerarası Pedagoji ve Eğitim Örgütlerinde Ayrımcılık Arnd Nohl'un 14 Mayıs 2012 günü gerçekleşen sunumunu izlemek için tıklayın.

Melda Akbaş ve Zeynep Kılıç - Toplumsal Cinsiyetçi Kalıpyargılar Dönüşebilir mi? İlköğretim Çağı Çocukları İçin Bir Deneme

Melda Akbaş ve Zeynep Kılıç - Toplumsal Cinsiyetçi Kalıpyargılar Dönüşebilir mi? İlköğretim Çağı Çocukları İçin Bir Deneme Melda Akbaş ve Zeynep Kılıç'ın 8 Mayıs 2012 günü gerçekleşen konuşmasını izlemek için tıklayın.

Batuhan Aydagül - 4+4+4 Zorunlu eğitimin kademelendirilerek uzatılması: Arka plan, içerik ve sürece dair görüşler

Batuhan Aydagül - 4+4+4 Zorunlu eğitimin kademelendirilerek uzatılması: Arka plan, içerik ve sürece dair görüşler Batuhan Aydagül'ün 24 Nisan 2012 tarihinde gerçekleştirdiği konuşmasını izlemek için tıklayın.

Muammer Yıldız - İstanbul Dersi ve İstanbul’daki Eğitim Projeleri

Muammer Yıldız - İstanbul Dersi ve İstanbul’daki Eğitim Projeleri Muammer Yıldız'ın 10 Nisan 2012 günü gerçekleşen konuşmasını izlemek için tıklayın.

Hülya Adak ve Ayşe Yüksel - Erkekler çocuk mu doğursun? Mor Sertifika Programı: Lise öğretmenleriyle toplumsal cinsiyet farkındalığı çalışmaları

Hülya Adak ve Ayşe Yüksel - Erkekler çocuk mu doğursun? Mor Sertifika Programı: Lise öğretmenleriyle toplumsal cinsiyet farkındalığı çalışmaları Hülya Adak ve Ayşe Yüksel’in 20 Mart 2012 günü gerçekleşen sunumunu izlemek için tıklayın.

Memet Aktürk Drake - İsveç’teki yabancı ve Türkiye kökenlilerin perspektifinden eğitim

Memet Aktürk Drake - İsveç’teki yabancı ve Türkiye kökenlilerin perspektifinden eğitim Memet Aktürk Drake'in 6 Mart 2012 günü gerçekleştirdiği konuşmayı izlemek için tıklayın.

SEÇBİR Ders Kitabı İzleme Grubu - Ders kitaplarında militarizm ve toplumsal cinsiyet: İyileşmeler, problemler, öneriler

SEÇBİR Ders Kitabı İzleme Grubu - Ders kitaplarında militarizm ve toplumsal cinsiyet: İyileşmeler, problemler, öneriler 21 Şubat 2012 günü SEÇBİR konuşmaları kapsamında gerçekleştirilen konuşmayı izlemek için tıklayın. 

Halil Ekşi - Karakter eğitimi: Temeller, yaklaşımlar ve Türkiye’den uygulama örnekleri

Halil Ekşi - Karakter eğitimi: Temeller, yaklaşımlar ve Türkiye’den uygulama örnekleri Halil Ekşi'nin 20 Aralık 2011 günü gerçekleşen konuşmasını izlemek için tıklayın. 

Çetin Çelik - Almanya’daki Türkiyeli gençler: Önyargılar, yaralanmalar ve hayal kırıklıklarının eğitim algısı üzerindeki etkisi

Çetin Çelik - Almanya’daki Türkiyeli gençler: Önyargılar, yaralanmalar ve hayal kırıklıklarının eğitim algısı üzerindeki etkisi Çetin Çelik'in 6 Aralık 2011 günü gerçekleşen sunumunu izlemek için tıklayın. 

Ohannes Kılıçdağı – Türkiyeli Ermenilerin erime noktası: Eğitim politikaları ve azınlık okulları

Ohannes Kılıçdağı – Türkiyeli Ermenilerin erime noktası: Eğitim politikaları ve azınlık okulları Ohannes Kılıçdağı'ının 22 Kasım 2011 günü gerçekleşen konuşmasının videosu için tıklayın. 

BBOM – Başka bir okul mümkün!

BBOM – Başka bir okul mümkün! Alternatif eğitim, ekoloji, demokratik yönetim, özgün finansman 25 Ekim 2011 günü SEÇBİR konuşmaları kapsamında gerçekleştirilen sunumun videosu için tıklayın.

İlk-ortaöğretim öğretmenleri ile akademi arasında köprü görevi görmek, iki alan arasındaki bilgi paylaşımını artırmak doğrultusunda eğitimle ilgili konular hakkında düzenlediğimiz ve videolarını paylaştığımız SEÇBİR Konuşmaları herkesin katılımına açıktır.